skip to Main Content

Ministar privrede  Kantona Sarajevo  Muharem Šabić je sa načelnicima općina Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo potpisao Sporazum o finansiranju projekata iz oblasti sanacije i rekonstrukcije šumskih puteva.

„Načelnici općina, lokalne zajednice i Sarajevo šume imat će puno koristi od ovoga. Svjedočimo šta je bilo u okruženju prošlih godina, ako nemate dobru  putnu infrastrukturu na tim teritorijama onda imate manju mogućnost da je branite od požara. Štete su nenadoknadive.  Radi se o šumskim putevima koji uglavnom prolaze kroz lokalna naselja. Jedan od ciljeva je popravka tih puteva, izgradnja novih a posebna uloga je da ti putevi u slučaju požara budu korišteni kao protivpožarni“, kazao je ministar Šabić.

Vlada Kantona Sarajevo je za ove projekte izdvojila 2.000.000 KM koji su linearno raspoređeni prema tome koliko šumskih resursa se koristi po općinama.

„Ovaj sporazum je Općini Hadžići omogućio da nastavi sa projektima. Iznos koji će biti dodijeljen Općini Hadžići shodno  potisanom Sporazumu je 550.000 KM. S obzirom da ova sredstva ne propadaju važno je da se njihovo korištenje započne u ovoj godini. Općina Hadžići će dodijeljena sredstva  zajedno sa sredstvima koja ćemo izdvojiti iz našeg Budžeta utrošiti  za rekonstrukciju starog magistralnog puta kroz naselje Gradac koji je između ostalog i zbog isporuke drvnih sotrimenata  privrednim subjekatima koji se bave preradom drveta u naselju Gradac značajno oštećen”, kazao je Hamdo Ejubović, nečelnik Općine Hadžići.

Načelnici općina su izrazili zahvalnost Vladi KS  koja je izdvojila značajna sredstva  te ih vratila lokalnim zajednicama na čijim područjima se vrši eksploatcija šumskih resursa a lokalne zajednice će doznačena sredstva utrošiti u sanaciju putne infrastrukture.

Back To Top