skip to Main Content

Bhgas Oslobodjenje

 

Federalna vlada dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Predložena veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 450 KM/1000 Sm3 (0,450 KM/Sm3) (t= 15°C, p=1,01325 bar, tj. snižena je za deset posto od prethodne cijene, po važećim uslovima za Bosnu i Hercegovinu. U prodajnu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. Veleprodajna cijena prirodnog gasa će biti primjenjivana od 1.8.2016. godine.

Back To Top