skip to Main Content

 

Povodom najavljenih protesta i iznesenih neistina od strane Udruženja uzgajivača ovaca i koza TOR Mostar, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva želi obavijestiti javnost o sljedećim činjenicama:

 

  • Problemi sa udruženjem TOR Mostar i njegovim predsjednikom Dževadom Kovačem, koji je ujedno osnivač i vlasnik firme “Eko koza” Mostar, počinju od momenta kada je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokrenulo aktivnosti na naknadnim kontrolama dodijeljenih poticajnih sredstava ovoj firmi iz proteklog perioda;
  • Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove utvrdili su stvarno stanje na terenu i nepravilnosti u dodijeljenim poticajnim sredstvima firmi „Eko-koza“ Mostar koja treba da izvrši povrat dodijeljenih novčanih sredstava u Budžet Federacije BiH u iznosu od 99.040,00 KM i 30.200,00 KM, za što su donesena dva drugostepena rješenja, protiv kojih je ova firma pokrenula upravni spor;
  • Zbog utvrđenih nepravilnosti i donesenih rješenja o povratu dodijeljenih poticajnih sredstava, firmi „Eko-koza“ Mostar izdato je rješenje o zabrani apliciranja za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju na period od tri godine;
  • U toku su aktivnosti preispitivanja zakonskog uporišta za donošenje rješenja na osnovu kojeg firma “Eko koza” Mostar koristi 525,7 ha šumskog zemljišta, a za koje je naknadno utvrđeno da se ne plaća propisana naknada. Također, u toku su i druge zakonom predviđene mjere na sprečavanju nezakonitih radnji kako ove, tako i drugih firmi i pojedinaca;
  • Važno je napomenuti da je firmi “Eko koza” Mostar, koja ima prijavljenog jednog zaposlenog, u periodu od 2011.-2015. godine odobreno 525.941,00 KM na ime poticajnih sredstava, a udruženju “Tor” u navedenom periodu iznos od 17.900,00 KM;

U cilju zaštite Budžeta Federacije BiH, sprečavanja nezakonitih radnji i zloupotreba od strane pojedinaca koji se lažno predstavljaju poljoprivrednicima, povećanja transparentnosti rada i uvođenja više rada u segmentu poticaja u poljoprivredi, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastavlja aktivnosti na stabilizaciji ukupnog stanja u poljoprivredi.

Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, djelovanje i ulogu pojedinih udruženja poljoprivrednika i pojedinaca u proteklom periodu, kao što je Dževad Kovač, te njihova nastojanja da organiziraju poljoprivredne proizvođače na proteste, nerede koje prave i neistine koje šire na terenu narušavajući ugled Ministarstva, zaposlenika i svakog pravog poljoprivrednog proizvođača, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva stoji na raspolaganju svim institucijama i građanima za podatke i informacije o svom radu.

 

Back To Top