skip to Main Content

Nije pitanje treba li Federaciji BiH reforma zdravstva, već kako je što brže provesti, konstatirano je na današnjem susretu premijera Federacije BiH Fadila Novalića, dopremijerke i federalne ministrice financija Jelke Milićević i federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića, sa suradnicima, sa izaslanstvom Svjetske banke.

Uime ove međunarodne financijske institucije su u razgovorima u sjedištu Federalne vlade sudjelovali direktor globalne prakse za zdravstvo, ishranu i populaciju Olusoji Adeyi, direktorica za zemlje zapadnog Balkana Ellen Goldstein, šefica Ureda za BiH i Crnu Goru Tatiana Proskuryakova, program lider sektora zdravstva za jugoistočnu Europu Timothy Johnston i viši stručnjak za zdravstvo Ana Holt.

Vlada Federacije BiH je, kako je kazao premijer Novalić, svjesna da je reforma zdravstva neophodna, ali i da je riječ o vrlo bitnoj i socijalno osjetljivoj oblasti opterećenoj problemima.

Ministar Mandić je ukazao na nužnost sanacije zdravstvenog sustava, no i da sama sanacija neće pomoći bez ukupne reforme, dok je ministrica Milićević kazala kako svemu treba prethoditi detalja analiza aktualnog stanja u ovoj oblasti.

Danas je identificirano nekoliko ključnih problema koji opterećuju zdravstvo u Federaciji BiH. Jedan od njih je fragmentirana bolnička mreža sa određenim preklapanjem usluga. Ključnu ulogu, također je kazano, u lancu pružanja zdravstvenih usluga treba imati primarna zdravstvena zaštita.

Među pitanjima koje treba definirati su i buduća uloga Federalnog fonda solidarnosti, te uspostava jedinstvenog informacijskog sustava u oblasti zdravstva.

Iznimno su bitne kampanje za educiranje javnosti o određenim zdravstvenim pitanjima, među kojima je štetnost korištenja duhana i duhanskih proizvoda. S tim u svezi, očekuje se i da će novi zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH, koji bi uskoro trebao biti u proceduri usvajanja, imati dobre zdavstvene, ali i financijske učinke.

Reforma zdravstva jedna je od ključnih i najsloženijih u sklopu Reformske agende, tim više što je zdravstveni sustav, organizacijski i financijski, podijeljen na federalnu, kantonalne i općinske razine vlasti.

Back To Top