skip to Main Content
Berza Finansije(1)(2)

Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2017. godinu na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Riječ je o financijskoj pomoći od 12.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspoređeno 9.000.000 KM, a općinama 3.000.000 KM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika i površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju kantona. Za primjenu ovih kriterija vrijede pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH. Kao jedan od dodatnih kriterija je smanjenje zaposlenih na dan 31.12.2016. u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava pojedinim kantonima i općinama. Pri dodjeli sredstava općinama prvenstveno će biti uzeti u obzir zaključci Parlamenta FBiH.

Back To Top