skip to Main Content
Vlada FBiH: Kantonima I Općinama 12 Miliona KM Finansijske Pomoći

Vlada FBiH: Kantonima i općinama 12 miliona KM finansijske pomoći

Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2017. godinu na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Riječ je o financijskoj pomoći od 12.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspoređeno…

Uređenje Riječnih Korita U Pet Općina Kantona Sarajevo

Uređenje riječnih korita u pet općina Kantona Sarajevo

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić i načelnici općina Ilidža, Hadžići, Trnovo, Vogošća i Ilijaš Senaid Memić, Hamdo Ejubović, Ibro Berilo, Edin Smajić i Akif Fazlić potpisali su, juče, sporazume kojima će se omogućiti sufinansiranje realizacije osam projekata iz „Programa uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnabdijevanja…

Back To Top