skip to Main Content

 

Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćila Adnana Frljaka (Energopetrol d.d. Sarajevo, Tarika Begića (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Adnana Mahmutovića (UNIS GROUP d.o.o. Ilidža) i Muzaferu Kalabušić (Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo). Punomoć za učešće u radu i odlučivanju data je i Amadeu Mandiću (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), Marinku Bošnjaku (Željezara Zenica d.o.o. Zenica), Ernestu Đonki (BH Telecom d.d. Sarajevo) Renatu Škrobi (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), Suadu Krvavcu (BH Gas d.o.o. Sarajevo)i Ibrahimu Šehiću (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo)

Vlada je Nadzornom odboru Cesta d.d. Mostar daala prethodne saglasnosti za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, zbog isteka mandata, te za imenovanje, na mandatni period od četiri godine, Kristijana Milasa za direktora, te izvršnih direktora Zdenka Propadala (za održavanje), Darka Lakića (za računovodstvo i financije) i Milana Vukoja (za pravne i opće poslove).

Federalna vlada izabrala je Sadiju Sinanović, Melihu Mujezinović-Katana i Ivanku Krstanović za članice Odbora za reviziju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Danas je za predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH imenovan Fahrudin Bečirović, a za članove Rijada Halilović (iz reda državnih službenika) i Mirko Kuprešaković (iz reda policijskih službenika).

Vlada je donijela odluke o poništavanju dosadašnjeg i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Nadzornom odboru Sarajevoputeva d.d. Sarajevo Vlada je dala saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave – direktora, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Nataše Fazlić za direktorku, na period od četiri godine.

Federalna vlada danas je dala prethodnu saglasnost da Dalibor Miloš, Zdenko Klepić i Zoran Pandža budu imenovani za članove Nadzornog odbora privrednog društva Aluminij d.d. Mostar.

Back To Top