skip to Main Content

 

Vlada FBiH juče je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, kao i o utvrdivanju kriterija za ovaj izbor i nominovanje za imenovanje.

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Vlada je danas ovlastila Jasminu Pašić (Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići) i Pavu Bobana (Ceste d.d. Mostar).

Vlada FBiH izmijenila je Rješenje o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH, te je, umjesto Amire Pintul, danas za člana ove komisije imenovala Tarika Begića.

Danas je, na lični zahtjev, Alen Kekić razriješen dužnosti predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Za predsjednika Upravnog odbora ovog instituta je privremeno, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovan Kenan Spahić.

Nadzornom odboru Pretisa d.d. Vlada je dala saglasnost Vogošća za donošenje Odluke o imenovanju Almire Zulić Burek za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

 

Back To Top