skip to Main Content
Inspektori Savjetovanje

 

U organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove i uz podršku ICIS projekta Svjetske banke, na Bjelašnici se održava savjetovanje kojem, uz federalne, prisustvuju i kantonalni inspektori, te predstavnici kantonalnih uprava i kantonalnih organa za inspekcijske poslove. Cilj je sticanje dodatnih i obnavljanje postojećih znanja, razvijanje vještina i poboljšanje saradnje i komunikacije između različitih nivoa inspekcija, s obzirom na to da je iskazana zajednička namjera ka boljoj i intenzivnijoj međuagencijskoj suradnji.

Ovakav vid edukacije predstavlja praktični dodatak redovnom radu i aktivnostima jer se inspektori educiraju za primjenu propisa na provođenju inspekcijskog nadzora i upravno postupanje. Pored primjene zakona o inspekcijama, o  prekršajima i o upravnom postupku FBiH, poseban akcenat stavljen je na djelovanja svih federalnih inspektora u unutrašnjem i prekograničnom nadzoru u cilju borbe protiv „sive ekonomije“ i suzbijanja rada “nacrno”, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Back To Top