skip to Main Content

Vijece Ministara

 

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za evropske integracije o napretku u procesu ispunjavanja uvjeta BiH na evropskom putu, u kojoj se navodi da će na državnom nivou do kraja 2016. godine biti provedeno 70 mjera u skladu s Akcionim planom za realizaciju prioriteta u procesu ispunjavanja uvjeta Bosne i Hercegovine na evropskom putu.

Reformske mjere u nadležnosti Vijeća ministara BiH provest će se u oblastima javne uprave, funkcioniranja pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, ljudskih prava, zaštite manjina i slobode izražavanja, funkcionalne tržišne ekonomije i sposobnosti suočavanja s konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Evropske unije, unutrašnjeg tržišta, sektorskih politika, te pravde, slobode i sigurnosti.

Izvještavanje o realizaciji mjera iz Akcionog plana će se odvijati u maju i septembru 2016. godine u okviru izrade priloga i dopune priloga institucija u Bosni i Hercegovini za izvještaj za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu.

Direkcija za evropske integracije dostavit će ovu informaciju Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Back To Top