skip to Main Content
121 24 11 17 001

Vijeće ministara BiH je na sjednici utvrdilo modifikovani prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u kojem su, uz saglasnost svih relevantnih ucesnika u procesu pripreme i izrade Zakona, izvršena poboljšanja u vezi sa pitanjima jasno definisane namjene i utroška sredstava. Modifikovani prijedlog sa pratećim poboljšanjima je usaglašen na nivou ministara finansija i premijera entiteta, kao i predstavnika Vijeća ministara BiH, a nakon niza obavljenih konsultacija i analiza, uz aktivnu podršku i tehničku ekspertsku asistenciju delegacije EU u Sarajevu.

Ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cestarine pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autoputeva/autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva/cesta.

Set zakona o akcizama je upućen u dalju proceduru prema Parlamentarnoj skupštini BiH, a njegovo usvajanje bi značilo pokretanje velikog investicionog cklusa u oblasti izgradnje autoputeva i puteva na teritoriji čitave BiH, što bi vidilo ka daljem rastu BDP-a, jačanju i razvoju niza komplementarnih privrednih djelatnosti, povećanju kompetitivnosti BiH i otvaranja novih radnih mjesta.

Back To Top