skip to Main Content

Vijece Ministara

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, upoznato je s Nacrtom dokumenta okvirnog budžeta (DOB) institucija Bosne i Hercegovine za period od 2017. do 2019. godine, koji predstavlja preliminarni nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine.

Istovremeno je Vijeće ministara BiH upoznato s Prijedlogom programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2017 – 2019.

Vijeće ministara BiH izjasnit će se o ovim dokumentima, nakon što budu razmotrene sve sugestije koje će institucije BiH u pisanoj formi dostaviti Ministarstvu finansija i trezora do ponedjeljka, 25. jula 2016. godine.

Back To Top