skip to Main Content

PITANJE: Da li pravno valjan račun/faktura na kojoj se ne nalazi pečat društva niti potpis odgovornog lica, ali uz naznaku na računu da je račun važeći bez potpisa i pečata?

Da li je moguće registrovati elektronski potpis/pečat na teritoriji Bosne i Hercegovine u slučaju da se račun ne može izdati bez potpisa i pečata?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top