skip to Main Content

PITANJE: Da li završne račune za d.o.o. mogu potpisivati osobe angažovane putem ugovora o djelu ili to mora isključivo biti uposlena osoba ili agencija?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top