skip to Main Content

PITANJE: D.o.o. je imalo potraživanje za pozajmicu 2012. godine u iznosu od 183.000,00 KM koje je otpisalo u 2015. godini i nije korigovan PB (bilo starije od 12 mjeseci i bilo utuženo – stari zakon). Trenutno ima nenaplaćenih potraživanja od istog kupca cca 7.200,00 KM (k-to 211) koje nije utuženo. Banka je dala kredit našem kupcu i imala kuću pod hipotekom. Napravljen je ugovor kod notara po kojem d.o.o. uzima kuću u vrijednosti 200.000,00 KM i dio iznosa plaća banci 55.000,00 KM za namirenje njenih obaveza, a ostatkom od 145.000,00 KM namiruje svoja potraživanja (u notarskom ugovoru stoji da je to iznos i da kupac nema više nikakvih obaveza i nije nabrojana vrsta obaveze). Znači, naplaćen je dio naših potraživanja. Kuća će biti prodata direktoru kroz isplatu dobiti.

Kako knjižiti naplatu otpisanih potraživanja:

  • da li knjižiti ovih 145.000,00 KM na 4320/677 (zatvoriti obavezu dobavljaču i prihod naplaćenih potraživanja, a na 578/211 otpisati cca 7200,00 KM, a ako otpišemo odnosno zatvorimo ovako kupca (cca 7200,00 KM) da li se mora korigovati PB za ovaj iznos. Banka je dala saglasnost za ugovor jer je ona imala hipoteku;
  • ili prvo knjižiti zatvaranje potraživanja od kupca na k-to 211 – cc 7.200,00 KM a ostatak od cca 137.800,00 KM knjižiti na k-to 677 – prihodi od ranije otpisanih potraživanja? Ovdje ne bismo imali korekciju PB. S obzirom da dio potraživanja nije utužen (cca 7200,00 KM) da li treba ili ne korigovati PB, šta bi bio prioritet za zatvaranje: redovne ili otpisane obaveze? Za isplatu dobiti bismo donijeli odluku, stvorili obavezu, obezbijedili uvjerenje od PU da nemamo neizmirenih obaveza, napravili izjavu da nemamo obaveza prema radnicima. Za prodaju kuće bismo napravili račun direktoru (cijena po notarskom ugovoru + porez na promet nekretnina i ostali troškovi uknjižbe), iskucali kroz fiskal i stvorili potraživanje od direktora. S obzirom na to da imamo i obavezu i potraživanje od direktora ovdje bismo napravili kompenzaciju, tako da bi ustvari isplata dobiti bila u stvarima. Zbog transfernih cijena tržnu vrijednost bi pratili po podatku od općinske Komisije za procjenu nekretnina. Mislimo da će ona biti manja nego što će biti naša faktura (d.o.o. je platilo 5% poreza na 195.500,00 KM po zapisniku komisije, što je manja procjena nego notarski ugovor.) Da li je za isplatu dobiti ovo u redu?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top