skip to Main Content

PITANJE: Član 6. Zakona o plaćama („Sl. novine FBiH“, broj 45/10) reguliše „dupli ratni staž“ koji se računa na platu, dok član 31. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine FBiH“, broj 54/19), propisuje da demobilizirani pripadnici imaju pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama što je utvrđeno i u Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Da li demobilizirani borci zaposleni u organima  uprave imaju pravo na duži godišnji odmor ako im je u staž uračunat „dupli radni staž“?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top