skip to Main Content

PITANJE: Da li postoji pravo na odbitak ulaznog poreza za promet usluga koje se odnose na otklanjanje posljedica štetnog događaja u slučaju kada se ugovorom o skladištenju obveznik PDV-a – skladištar obaveže da će osigurati dobra primljena na čuvanje i da će u slučaju nastanka štetnog događaja sa posljedicama na tim dobrima ista vratiti u pređašnje stanje o svom trošku, a ako povraćaj u pređašnje stanje nije moguće da će vlasniku dobara nadoknaditi potpunu štetu, pa u toku trajanja ugovora o uskladištenju dođe do štetnog događaja i nastanka obaveze obveznika PDV-a – skladištara da dobra vrati u pređašnje stanje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top