skip to Main Content

PITANJE: U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 6/20 objavljen je Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti. U članku 79. prelaznih i završnih odredbi ugovora navedeno je da ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim glasilima Federacije i kantona. Da li se Kolektivni ugovor za Službenike organa uprave i sudske vlasti može primijeniti i za Hercegovačko-neretvanski kanton/županiju, iako još nije objavljen u Službenim novinama HNK/Ž?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top