skip to Main Content

PITANJE: Članom 50. Zakona o radu FBiH je propisano da ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. Da li se navedena zakonska odredba odnosi samo na korištenje odjednom preostalog drugog dijela godišnjeg odmora (npr. 20 radnih dana) ili se drugi dio godišnjeg odmora može koristi iz više puta po potrebama radnika, a najkasnije do 30.06. ? Naime, često se u praksi dešava da radnik ima potrebu da koristi drugi dio godišnjeg odmora u više dijelova (npr. pet radnih dana u januaru a 15 dana u maju), da li u takvom slučaju poslodavac može izdati takvo rješenje o korištenju godišnjeg odmora? Ukoliko ne može postavlja se pitanje kako to urediti da radnik ne bude oštećen a istodobno i da poslodavac zakonski posluje? Da li u takvim situacijama postoji mogućnost da poslodavac internim pravilnikom uredi tu oblast o načinu korištenja drugog dijela godišnjeg odmora ili to ne može učiniti? Kako postupiti u takvoj situaciji?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top