skip to Main Content

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona je korekcija pojedinih odredbi, uvođenje pojma „grad” i kvalitetnije uređenje za pružanje usluga taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona, lakši i efikasniji rad organa inspekcije i policije koji vrše kontrolu nelegalnog rada u oblasti taksi prijevoza.

Ovim dokumentom visine kazni za prekršaje koje čine pravna i fizička lica, odgovorna lica ili vozači, a za pojedine prekršaje i putnici, usklađene su sa izmjenama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o prekršajima FBiH. Ono što je značajno istaći da je tokom javne rasprave u vezi sa ovim izmjenama i dopunama zakona pristigao značajan broj prijedloga i sugestija, te da je veći dio njih uvažen i ugrađen u tekst prijedloga Zakona.

Back To Top