skip to Main Content

Wheat Hahula Israel2  Rotator

 

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, koji propisuje ciljeve, načela i pravila ove proizvodnje, označavanje organskih proizvoda, sistem kontrole u organskoj proizvodnji, registar subjekata, upravni i inspekcijski nadzor, uvoz, izvoz i stavljanje na tržište organskih proizvoda, prekršaje i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Opći ciljevi organske proizvodnje su uspostavljanje cjelovitog i održivog sistema upravljanja poljoprivredom koji poštuje prirodne sisteme i cikluse, te održava i poboljšava očuvanje zdravlja tla, voda, biljaka i životinja i održava njihovu međusobnu ravnotežu, doprinosi visokom nivou biološke raznovrsnosti i odgovorno koristi energiju i prirodne resurse, kao što su voda, tlo, organske materije i zrak.

Također, ciljevi su poštivanje visokih standarda o dobrobiti životinja i ispunjavanje etološke potrebe životinje ovisno o vrsti kojoj pripada, težnja proizvodima visokog kvaliteta i širokog asortimana u skladu s potražnjom, te  proizvodnja koja ne nanosi štetu okolini, zdravlju ljudi, biljaka ili zdravlju i dobrobiti životinja.

Za Federaciju BiH donošenje ovog zakona ima za primarni cilj pravno regulisanje oblasti organske proizvodnje radi osiguranja uslova da ovaj sektor može biti razvijan u skladu s promjenama koje su se desile u poljoprivrednoj politici, u proizvodnji i na tržištu, te ispunjavanja dugogodišnjih zahtjeva subjekata koji se bave organskom proizvodnjom u BiH.

Drugi cilj je ispunjavanje preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno usklađivanje našeg sa zakonodavstvom EU.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na proizvode poljoprivrednog porijekla koji potiču iz svih faza organske biljne i stočarske proizvodnje, uključujući akvakulturu, kada su ti proizvodi stavljeni ili su namijenjeni stavljanju na tržište Federacije BiH. To su sirovi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi namijenjeni da budu korišteni kao hrana, proizvodi akvakulture, hrana za životinje, vegetativni reprodukcioni materijal i sjeme za uzgoj i kvasci koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje.

Također, odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve subjekte registrovane za obavljanje neke od djelatnosti vezane za organske proizvode koji sudjeluju u aktivnostima u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije na području Federacije BiH.

Proizvodi dobijeni lovom divljih životinja i ribolovom u slobodnim vodama ne smatraju se proizvodima organske proizvodnje.

Odredbama ovog zakona ne podliježe ni priprema hrane u okviru ugostiteljske djelatnosti u restoranima, bolnicama, menzama i drugim sličnim mjestima prodaje ili isporuke krajnjem potrošaču.

Ovaj zakon se primjenjuje uz važeće propise o proizvodima kojima se uređuje proizvodnja, prerada, distribucija, deklarisanje, označavanje i kontrola, uključujući propise o ljudskoj i hrani za životinje.

Zakonom je zabranjeno korištenje genetski modificiranih proizvoda (GMO) i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od GMO-a kao hrane, hrane za životinje, pomoćne supstance u procesu proizvodnje, sredstava za zaštitu bilja, đubriva, poboljšivača tla, vegetativno reprodukcionog materijala i sjemena za uzgoj, te mikroorganizama i životinja u organskoj proizvodnji.

U svrhu dokazivanja poštivanja ove zabrane, subjekt je obavezan da poštuje i može se pouzdati u oznake na proizvodu ili bilo kojem drugom propratnom dokumentu koji su pričvršćeni ili priloženi u skladu s posebnim propisima koji uređuju stavljanje na tržište GMO-a i/ili kojima se uređuje GMO hrana i hrana za životinje.

Back To Top