skip to Main Content

Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446

 

Vlada FBiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Jedna od novina je da je propisan nedostajući Obrazac JS3310 Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima. Ovim je omogućeno jednostavnije ostvarivanje prava iz osnove uplaćenih doprinosa dobrovoljnih osiguranika.

Ovaj obrazac će biti objavljen u Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa. Nakon što Porezna uprava FBiH izvrši kontrole prijavljenog i uplaćenog iznosa doprinosa, podaci iz prijave bit će dostupni izvanproračunskim fondovima.

Novi je i Obrazac 2002-A Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Federacije BiH (koji čini sastavni dio Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa).

Izmjena jednog od članaka odnosi se na rok za podnošenje prijave obveznih osiguranja za zaposlenike, čime je eliminirana mogućnost manipulacija zbog neblagovremenog prijavljivanja zaposlenika. Naime, obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika. Promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se s danom nastanka promjene, a odjava osiguranja za zaposlenika najkasnije s danom prestanka rada osiguranika.

Prilikom inspekcijskog nadzora, kontrole prijavljenih radnika  i rada nacrno je  uočeno da poslodavci za neprijavljene zaposlenike prezentiraju ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od sedam dana. Zapažanja inspektora su da poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja ugovora, koji unese prije prezentiranja inspektorima.

Novina u Zakonu je i omogućavanje osiguranicima jednostavnije provjera stanja uplaćenih doprinosa, elektroničkim putem uz unos podataka iz osobne iskaznice, kao i mogućnost da te podatke u vidu uvjerenja (s potpisom i pečatom) izdaje nadležna porezna ispostava. Uvjet da bi netko pristupio web portalu Porezne uprave je da osiguranik ima važeću osobnu iskaznicu i osobni identifikacijski broj (LIB/OIB), koji, na zahtjev osiguranika, izdaje nadležna porezna ispostava, čime se u potpunosti zadovoljavaju uvjeti sigurnosti podataka od zlouporabe i neovlaštenog pristupa.

Predložene izmjene u svezi uvida u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Porezna uprava Federacije BiH, u suradnji sa FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

Back To Top