skip to Main Content

PITANJE: Da li postoji smetnja za osnivanje prava služnosti i upis u ZK na parcelama označenim kao „gradilište“, „zgrada obrazovanja“, OŠ … i „dvorište“ na kojima je upisano državno vlasništvo sa pravom raspolaganja u korist „Grad …“ sa dijelom 1/1 a u korist povlasnog dobra: dva stambena objekta, kuće u vlasništvu fizičkog lica koje su izgrađene prije 60 godina i upisane u ZK sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, koje nemaju prilaz nakon izgradnje osnovne škole, a što je utvrđeno i uviđajem na licu mjesta i nalazom vještaka geodetske struke. Naime, nakon izgradnje osnovne škole na susjednim parcelama škola je cjelokupno zemljište omeđila ogradom, a put kojim je vlasnik prolazio zatvorila (željeznom ogradom i rampom) na koji način ometa vlasnika da pristupi svojim objektima. Nalazom vještaka utvrđeno je da ne postoji druga mogućnost prilaza kućama osim preko navedenog puta koji je škola zatvorila.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top