skip to Main Content

U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, Privredna štampa Sarajevo, od 15.-18. oktobra, organizovala je četvrti ciklus ZIPSpro edukacije. Seminari su održani u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici.

O temama: „Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja“, „Ispravke vrijednosti, rezervisanja i vremenska razgraničenja“, „Registracija korisnika elektronskih usluga UINO“, „Aktualnosti u vezi poreza na dodanu vrijednost“, „Krivično-pravna i materijalno-pravna odgovornost računovođa i revizora u vršenju ugovorenih poslova“, govorili su Fuad Balta, dipl.ecc, dr.sc. Jozo Piljić i Mensur Hadžimusić, advokat.

Uz predavanja i primjere iz prakse učesnici seminara imali su priliku i za razmjenu iskustava sa predavačima kao i međusobno.

Peti ciklus ZISPpro edukacije za 2018. godinu održat će se u decembru.

Za sve korisnike ZIPSpro edukacije u 2019. godini pripremamo BESPLATNI seminar.

Seminar će biti održan, sredinom novembra, u Sarajevu i bit će priznat sa 5/7 bodova KPE.

 

 

 

 

Back To Top