skip to Main Content

PITANJE: Društvo koje se prema registrovanoj djelatnosti bavi uslugama prijevoza robe ima priliku da za ino kupca obavlja isključivo uslugu organizovanja (naručivanje robe, ugovaranje prijevoza, kontakt sa prevoznicima) izvoza robe za narednih 12 mjeseci, te mjesečno fakturiše navedenu uslugu. Računi od špediterskih usluga, dobavljača robe i ostali troškovi nabavke robe će biti fakturisani na ime ino kupca. Da li ova usluga za ino kupca podliježe obračunu izlaznog PDV-a ili je društvo oslobođeno od plaćanja poreza na dodanu vrijednost s obzirom na to da je usluga povezana sa izvozom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top