skip to Main Content

PITANJE: Društvo se bavi pružanjem usluga putničkih agencija. U procesu pružanja usluge javlja se kao posrednik, gdje angažuje drugo pravno lice kao pružatelja usluga (smještaj i ugostiteljske usluge) od kog dobija račun za izvršene usluge (unutar BiH).

Te usluge prefakturiše trećem pravnom licu (svom kupcu) uz dodavanje razlike u cijeni.

Sa 1. 9. društvo je prešlo prag za ulazak u PDV sistem. Da li će PDV obračunavati na ukupan iznos (preračunatom stopom) ili samo na ostvarenu razliku u cijeni?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top