skip to Main Content

Creditcards

 

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2015. godine usluge kartičnog poslovanja pružalo je 26 komercijalnih banaka. Riječ je o globalnim brendovima: MasterCard, Visa, American Express i Diners, dok samo dvije banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard.

Ukupan broj aktivnih kartica u prošloj godini iznosio je 2.013.219, za razliku od 2014. godine kada je bilo 1.932.354 kartica kod građana BiH.

Ukupna vrijednost transakcija realizovanih upotrebom kartica u zemlji i inozemstvu u prošloj godini iznosila je 7.663.585.465 KM i to je, u odnosu na 2014. godinu, povećanje vrijednosti od 488.441.196 KM. Od ukupne vrijednosti transakcija, putem ATM aparata podignuto je, u zemlji i inozemstvu, gotovine u iznosu od 5.707.287.968 KM ili 74 posto vrijednosti, dok je na POS aparatima realizovano 1.956.297.497 KM, ili 26 posto vrijednosti.

Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 109 KM u 2015. godini i manja je za 13 KM u odnosu na 2014. godinu, kada je iznosila 122 KM. Zabilježen je značajan pad, nakon dvije godine rasta vrijednosti prosječne transakcije. Prosječan godišnji promet po jednoj kartici je u 2015. godini iznosio 3.807 KM, za razliku od 2014. godine kada je bio manji i iznosio je 3.713 KM. Dakle, zabilježeno je povećanje u iznosu od 93,00 KM.

Na ATM i POS uređajima banaka u inozemstvu građani BiH su, preko kartica izdatih u našoj zemlji, realizovali prošle godine iznos od 430.829.044 KM, što je više za 55.951.234 KM u odnosu na godinu ranije. Od tog iznosa, na ATM i POS uređajima je podignuto gotovog novca u iznosu od 153.355.097 KM, a robe i usluga na POS uređajima je realizovano u iznosu od 277.473.948 KM.

Karticama banaka iz inozemstva, strani građani su na ATM i POS uređajima bh. banaka u 2015. godini realizovali 1.300.944.155 KM, od čega je preko ATM i POS uređaja dignuto gotovine u iznosu od 973.115.942 KM, dok je robe i usluga preko POS uređaja realizovano u visini od 327.828.213 KM.

Banke intenzivno rade na uvođenju u ponudu većeg broja ATM i POS uređaja. U protekloj godini bilo je instaliranih ukupno 1.509 ATM uređaja i 25.579 POS uređaja, od toga 24.421 u trgovinama i 1.158 na šalterima banaka.

Sve banke u BiH nude internet bankarstvo ili neku vrstu elektronskog bankarstva. Ovom vrstom usluga obuhvaćeno je ukupno 314.777 subjekata, i to 44.802 pravnih subjekata i 269.975 fizičkih lica. Izražen je trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Centralne banke BiH.

Back To Top