skip to Main Content

PITANJE: Za ino usluge koje pruža pravno lice iz Austrije (usluge istraživanja tržišta i pronalaženja kupaca u Austriji, usluge posredničke provizije za prodate proizvode ili usluge u Austriji) da li postoji mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku (oporezivog u skladu sa članovima 38-41. Zakona o porezu na dobit u FBiH) i da li postoji obaveza prijave ino usluge sa obrascem POD 820 kod Porezne uprave u FBiH?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top