skip to Main Content

PITANJE: Kod ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa tzv. volonterski rad, dužni smo kao poslodavci uplaćivati porez na dohodak (10%), prijaviti isto na obrazac APR 1036. S obzirom na to da uplaćujemo naknadu za rad na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i to 35% od plate stručnog saradnika (ako se radi o VSS) da li smo dužni uplaćivati i male doprinose ili samo 30 KM za PIO. Da li se ovih 30 KM prema izmjeni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda sada uplaćuje na novu vrstu prihoda 712127 – Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top