skip to Main Content

USAID WHAM projekt u Bosni i Hercegovini dodijelio je grantovska sredstva u ukupnom iznosu  od 712.000 KM svojim prvim korisnicima i to Vanjskotrgovinakoj komori BiH (VTKBiH), Privrednoj komori Federacije BiH (PKFBIH), Privrednoj komori Republike Srpske (PKRS), Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona (PKUSK), Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora (PREDA) te Fondaciji Hastor.

VTKBiH dodijeljen je grant od 159.000 KM za realizaciju Projekta pristupa novim tržištima i certifikacije kompanija iz metalskog i drvnog sektora BiH, koji za cilj ima povećanje izvoza i prodaje, razvoj domaće radne snage i otvaranje novih radnih mjesta u ovim sektorima, kao i certifikaciju proizvodnih pogona i radne snage za lakši pristup novim tržištima za mala i srednja preduzeća u BiH.

Predsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić kazao je prilikom ceremonije dodjele grantova da je generalni cilj VTKBiH što brže uvezivanje poslovne zajednice BiH i Evropske unije (EU).

– Metalska i drvna industrija u BiH imaju velike šanse jer je potražnja na tržištima EU za njihovim proizvodima sve izraženija – dodao je.

Grantovska sredstva USAID-ovog projekta VTKBiH će upotrijebiti za sufinansiranje odlaska i učešće sedam bosanskohercegovačkih kompanija iz metalskog sektora na sajmu “Hannover Messe 2018”, kao i osam bh. kompanija iz drvnog sektora na sajmu “IMM Cologne 2019”. Uz pomoć granta bit će sufinansirano i certificiranje deset do 15 bh. kompanija u skladu sa najsavremenijim i svjetskim priznatim standardima iz oblasti zavarivanja.

Kao sistematska podrška malim i srednjim preduzećima u sektorima u kojima djeluje USAID WHAM projekt, PKRS dodijeljeno je 160.000 KM, PKUSK 80.000 KM, a Agenciji PREDA 60.000 KM.

Kroz buduće aktivnosti bit će omogućeno povećanje broja radnih mjesta, kao i prodaje za 10 posto te izvoza za pet posto u podržanim kompanijama.

To znači da će PKRS tokom trajanja projekta obezbijediti podršku za najmanje 15 kompanija, što će rezultirati otvaranjem 120 novih radnih mjesta. PKUSK podržat će najmanje sedam kompanija što će omogućiti otvaranje 60 novih radnih mjesta, dok će Agencija PREDA podržati najmanje pet kompanija iz ciljnih sektora te otvaranje 45 novih radnih mjesta.

Grant od 116.000 KM dodijeljen je PKFBiH za realizaciju projekta Razvoj automobilske industrije u FBiH. Ova aktivnost za cilj ima stvaranje pretpostavki za značajnije učešće, pozicioniranje i integraciju bh. proizvođača automobilskih dijelova na renomirana međunarodna tržišta, s posebnim naglaskom na tržište EU.

Sredstva USAID-ovog projekta bit će prvenstveno iskorištena za pokrivanje marketinških aktivnosti i promociju bh. kompanija, ali i za pomoć u pripremi nastupa na “Međunarodnom sajmu dobavljača – International Suppliers Fair 2018” koji će ove godine biti održan u Njemačkoj.

USAID WHAM projekt dodijelio je i grant od 137.000 KM Fondaciji Hastor za realizaciju Projekta razvoja i unapređenja radne snage u sektoru obuće u regiji Bugojno. U okviru ovog projekta bit će realizirana obuka i prekvalifikacija radne snage i otvaranje novih 60 do 70 radnih mjesta u kompaniji “Prevent Step” Bugojno, s krajnjim ciljem povećanja izvoza i proizvodnje obuće za svjetski poznate brandove kao što su “Paul Green” i “Halfinger”.

Šef USAID WHAM projekta Boris Maslo istakao je da je saradnja s njihovim korisnicima za njih značajna jer svoje grantove žele što više prilagoditi stvarnim potrebama tržišta i privrede kako bi što bolje bili iskorišteni, ali i da bi bio zadovoljen i širi društveni interes, od povećanja broja zaposlenih, porasta izvoza do snažnije integracije bh. privrede u EU.

USAID WHAM projekt (Projekt unapređenja radne snage i većeg pristupa tržištima) je trogodišnji USAID-ov program koji ima za cilj povećanje broja radnih mjesta i nivoa prihoda kroz unapređenje trgovinske ekspanzije BiH u EU i na regionalnskne i tekstilne industrije. Projekt implementira Savez volontera za ekonomski rast (VEGA), u saradnji sa International Executive Sevice Corps (IESC) iz Sjedinjenih Američkih Država i bh. partnerom ENOVA.

Back To Top