skip to Main Content

Povodom zvaničnog početka izrade Plana upravljanja otpadom Republike Srpske, Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju otvorila je jučerašnji skup u Banja Luci.

Sredstva za izradu ovog plana obezbijedila je Švedska agencija za razvoj i saradnju – SIDA, a Plan upravljanja otpadom radiće Regionalni centar za životnu sredinu, rekla je Golić i podsjetila da je Narodna skupština Republike Srpske sredinom 2017. usvojila Strategiju upravljanja otpadom u Srpskoj za period od prošle do 2026. dokumenta koji određuje smjernice rješavanja zbrinjavanja otpada i predstavlja prekretnicu u dosadašnjem pristupu upravljanju otpadom.

Golićeva je istakla da bi sama Strategija bez Plana upravljanja bila “spisak lijepih želja”, pošto se od plana upravljanja očekuje preciznije definisanje smjernica i konkretne korake na realizaciji strateških ciljeva.

Rekla je i da očekuje da Plan upravljanja definitivno razradi modele i najbolje lokacije za zbrinjavanje otpada, s obzirom na relevantne faktore – broj stanovnika, količine i vrste proizvedenog otpada, poštujući načela upravljanja otpadom, a prije svega načelo izbora najpogodnije opcije za životnu sredinu i načelo blizine i zajedničkog pristupa upravljanju otpadom.

“Plan upravljanja otpadom, uz Strategiju, unaprijediće upravljanje otpadom u Republici Srpskoj i upravljanje životnom sredinom u cjelini. Kroz proces izrade dokumenta trebalo bi i da ojačamo kapacitete za planiranje u oblasti upravljanja otpadom i time omogućiti napredak u dostizanju EU standarda u oblasti zaštite životne sredine i doprinijeti napretku Republike Srpske i BiH u procesu pristupanja EU”, navela je Golićeva.

Prema njenim riječima, u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu biti urađena i Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske, koja će se sastojati iz strategije zaštite vazduha i strategije zaštite prirode i u koju će biti inkorporirana strategija upravljanja otpadom.

Golićeva je dodala da je za ove namjene obezbijeđeno dva miliona KM od švedske SIDA i drugih međunarodnih institucija, te da će tim sredstvima raditi Strategija zaštite životne sredine Republiku Srpsku, Strategija zaštite životne sredine Federacije BiH, i Strategija zaštite životne sredine Brčko distrikta.

Naglasila je da će prilikom izrade strateških dokumenata biti dosljedno poštovane ustavne nadležnosti, te da će u skladu sa dogovorenim mehanizmom koordinacije ovi dokumenti biti sastavni dijelovi Strategije BiH, kao kontakt tačke prema EU.

Skupu su prisustvovali predstavnici Ambasade Švedske, Regionalnog centra za životnu sredinu za BiH, jedinica lokalne samouprave i komunalnih preduzeća Srpske, kao i organizacija civilnog društva.

(Srna)

Back To Top