skip to Main Content
Predstavljanje Izvještaja O Postojećem Stanju I Preporukama Za Njegovo Unapređenje

Upravni sporovi u Bosni i Hercegovini – predstavljanje Izvještaja o postojećem stanju i preporukama za njegovo unapređenje

Jednodnevni okrugli sto na temu Upravni sporovi u Bosni i Hercegovini – predstavljanje Izvještaja o postojećem stanju i preporukama za njegovo unapređenje, održan je u Sarajevu.

Okrugli sto je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (u daljem tekstu ICEA projekat) finansiranog od strane Vlade Švedske na unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH.

Analize koje su rađene u okviru projektnih aktivnosti su ukazale da na dužinu trajanja upravnog spora u sudovima znatno utiče rad izvršne i zakonodavne vlasti na način da se rezultat njihovog postupanja reflektira na rad suda. Tako su uočeni problemi u neusklađenosti postojećih zakonskih i podzakonskih rješenja na svim entitetskim nivoima sa Evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, neadekvatno i neusklađeno entitetsko zakonodavstvo, neadekvatna i zastarjela zakonska rješenja, nedovoljna posvećenost radu i educiranost organa uprave koja svojim donesenim aktima proizvode niz upravnih sporova u sudovima, neujednačena sudska praksa i slično.

Sve ovo dovelo je do ideje da se izradi detaljan Izvještaj o stanju pravosuđa u Bosni i Hercegovini po pitanju rješavanja upravnih sporova sa preporukama za unapređenje njihovog rješavanja, a koji je izrađen od strane domaćih stručnjaka upravnog prava, g-dina Predraga Krsmanovića, dugogodišnjeg sudiju i predsjednika Upranog odjeljenja u Kantonalnom sudu u Tuzli, te g-din dr.sc.Šahbaza Džihanovića, bivšeg sudiju Suda Bosne i Hercegvine i Ustavnog suda Federacije BiH.

Izradom ovog Izvještaja po prvi put se na ovakav način pristupilo problematici postojanja i trajanja upravnih sporova u sudovima, kao sistemskog problema, a ne samo problema pravosuđa.

Izvještaj sadrži analizu stanja sa svih nivoa u oblasti rješavanja upravnih sporova u pravosuđu i to segmente:

 • Postojeća legislativna rješenja i pravni okvir za rješavanje upravnih sporova u sudovima u BiH
 • Analizu edukacija na temu upravnih sporova i srodnih pitanja u okviru entitetskih centara za edukaciju i stručno usavršavanje sudija i tužilaca
 • Organizaciju sudova koji sude u upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini i uspostavljanje upravnog sudstva u entitetima
 • Analizu statističkih podataka o rješavanju upravnih predmeta u sudovima  u Bosni i Hercegovini
 • Preporuke

Izvještaj će biti dostupan i u elektronskoj formi na portalu VSTV BiH pravosudje.ba

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici svih nivoa vlasti, što dodatno ukazuje na činjenicu  da se uvidjelo postojanje problema u ovom segmentu, te o bitnosti razvijanja diskusije s ciljem unapređenja rješavanja upravnih sprova, odnosno smanjenja broja priliva ove vrste predmeta u sudovima.

Okrugli stol je otvorio g. Selim Karamehić, član VSTV-a BiH, a moderatori i izlagači su bili autori Izvještaja.

Na okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:

 1. Učesnici okruglog stola pozdravljaju izradu Izvještaja o stanju u pravosuđu BiH u rješavanju upravnih sporova u okviru kojeg su identificirani ključni problemi sa kojima se sudovi suočavaju prilikom procesuiranja upravnih sporova;
 1. Potrebno je da VSTV BiH dostavi Izvještaj Sudu BiH,vrhovnim, kantonalnim i okružnim sudovima, te Apelacionom i Osnovnom sudu u Brčko distriktu BiH, s ciljem njihovog doprinosa i dostavljanja dodatnih prijedloga za unapređenje rješavanja upravnih sporova u sudovima;
 1. Imajući u vidu preporuke navedene u Izvještaju, kao i diskusiju na okruglom stolu predlaže se VSTV-u BiH da održi tematske sastanke sa organima izvršne i zakonodavne vlasti u cilju unapređenja rada upravnih organa, tako i sudova;
 1. Imajući u vidu preporuke navedene u Izvještaju, kao i diskusiju na okruglom stolu predlaže se VSTV-u BiH da održi sastanke sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca u pogledu unapređenja  specijalističke edukacije sudija u segmentu upravnog prava;
 1. Predlaže se VSTV-u BiH pokretanje inicijative za uvođenja instituta “oglednog predmeta” kao instituta za brže i efikasnije rješavanje upravnih sporova;
 1. Predlaže se VSTV-u BiH pokretanje incijative za donošenjem novih relevantnih zakona na svim nivoima vlastikoji reguliraju rješavanje upravnih sporova. budući da su trenutno važeća zakonska rješenja  neadekvatna, neusklađena i zastarjela.
Back To Top