skip to Main Content

PITANJE: Ako nije donesen tzv. diobeni bilans između BiH, entiteta, kantona i općina u vezi državne imovine, kako je moguće da entitet donese npr. Zakon o građevinskom zemljištu kojim je propisano da općine upravljanju građevinskim zemljištima koja su npr. upisana kao općenarodna imovina ili da se entitetskim zakonom propiše tj. utvrdi pravo vlasništva npr. RS-a nad državnim šumama na području RS-a ili da se kantonalnim zakonom propiše, odnosno utvrdi pravo vlasništva nad državnim šumama u korist kantona?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top