skip to Main Content

PITANJE: Kakav je status nekretnina društvenog preduzeća kada je raskinut Ugovor o kupoprodaji zaključen u postupku privatizacije? Šta je sa nekretninama? Može li pravni subjekt koji je nastao u određenom postupku privatizacije po nekom osnovu steći pravo vlasništva na ovim nekretninama iako je rasknut ugovor zaključen u toku privatizacije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top