skip to Main Content

PITANJE: Da li je Zakon o stvarnim pravima predvidio mogućnost da se pravo raspolaganja na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu koje je koristila zemljoradnička zadruga i na istom imala upisano pravo raspolaganja može pretvoriti u pravo vlasništva te zemljoradničke zadruge?

U našem slučaju zemljoradnička zadruga je ovo zemljište stavila pod hipoteku prilikom podizanja kredita. Napominjemo da je zadruga osnovana 2001. godine i predmetno zemljište nije unijela u imovinu, a njeni osnivači su 20 fizičkih lica sa ulozima po 20,00 KM?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Pitanje je u kontekstu člana 365. ZSP-a. Naime, kompleks zemljišta koji se vodio sa pravom korištenja na Općini, odnosno dat na korištenje poljoprivrednom poduzeću koje je u vlasništvu Općine, proglašen je od općinskog vijeća regulacionim planom 2016. godine kao poslovna zona za građenje poslovnih i stambenih objekata i u skladu je sa prostornim planom kantona, ali je došlo u posjed općine na osnovu Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta iz 1948. godine.

S obzirom na to da je sada predmetno zemljište pokriveno regulacionim planom i trebalo bi da se vodi kao građevinsko, da li je dozvoljen promet od strane općine za svrhu izgradnje?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top