skip to Main Content

UO UIO 2601

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojio je juče Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za razdoblje januar – mart 2016. godine.

Prema usvojenoj odluci, utvrđeni su koeficijenti raspodjele prema kojima u prvom kvartalu ove godine Federaciji BiH pripada 63,57 posto prihoda, Republici Srpskoj 32,88 posto, a Brčko distriktu 3,55 posto.

Upravni odbor usvojio je juče i Odluku o utvrđivanju uvjeta za carinski terminal temeljem koje trebaju biti otklonjeni postojeći nedostaci u funkcioniranju i upravljanju carinskim terminalima.

Na današnjoj sjednici članovi UO podržali su inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o trošarinama u BiH koje se odnose na takozvani plavi dizel, uz zaključak da se formira radna skupina koja će ponuditi sveobuhvatno rješenje zakonskih izmjena u oblasti trošarina.

UO UINO juče je donio odluku o pokretanju procedura za uspostavu Carinske ispostave Neum.

Upravni odbor je obaviješten o skorom isteku mandata direktora UINO, te je dana suglasnost da se pokrenu procedure u Vijeću ministara BiH za raspisivanje natječaja za ovu poziciju.

Back To Top