skip to Main Content

Nakon što su tokom juna BH Telecom d.d. Sarajevo i Univerzitet u Sarajevu zaključili Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji, danas je održana i konferencija za medije, u Sarajevu, na kojoj se govorilo o važnosti ovog memoranduma koji će omogućiti olakšan pristup suvremenim komunikacijskim rješenjima za akademsku zajednicu.

Tarik Čaršimamović, izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa BH Telecom rekao je da će saradnja regulirana tim memorandumom rezultirati novim uslugama personaliziranim za potrebe članica Univerziteta u njihovom naučno-istraživačkom i obrazovnom radu, zajedničkim razvojem novih usluga kao i tehnoloških rješenja u oblasti ICT tehnologija.

Odnosno, Memorandumom se predviđa ostvarivanje poslovno-tehničke saradnje u: isporuci standardnih komunikacijskih usluga koje BH Telecom ima u svom profilu, masovna testiranja i prilagođenja sistema, zajednički razvoj usluga za potrebe Univerziteta, zajednički razvoj usluga za treća lica i istraživanja, te druge projekte bazirane na obostranom interesu.

Čaršimamović je istakao važnost što su sve članice Univerziteta u Sarajevu objedinjene jednom komunikacijskom mrežom, brzine 1 GB u seknudi što će studentima olakšati brži pristup informacijama.

Prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu rekao je da ovaj sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji prevazilazi odnose klijenata i pružaoca usluga, te je model zajedničkih ulaganja u budući razvoj. Ovaj memorandum omogučiti će da se optimiziraju resursi Univerziteta. Istakao je stepen razvijenosti informacionog sistema Sarajevskog univerziteta i precizirao da će od 1. septembra biti aktivan pristup na Web of Science (naučna baza podataka). Univerzitet u Sarajevu samostalno je finansirao pristup toj bazi, koja omogućava stvarnu analizu i usporedbu akademskog rada kod nas s onim u državama okruženja i u svijetu.

Prof. dr. Saša Mrdović, direktor Univerzitetskog teleinformatičkog centra – UTIC rekao je da Memorandum otvara novo poglavlje saradnje državnih firmi i državnih univerziteta, a nada se da je to tek početak i da će uslijediti i drugi slični memorandumi s drugim državnim firmama.

Kako kaže Memorandum olakšava Univerzitetu i stvaranje tehničkih uvjeta za uspostavu prave akademske mreže Univerziteta te je “dobra komunikaciona infrastruktura osnova od koje sve polazi”. Relaizacija ovog memoranduma mnogo će značiti za studente koji će na fakultetima imati bržu internet konekciju, a oni sa IT fakulteta imaće priliku raditi i obučavati se na savremenoj opremi BH Telecoma. Tako će se usvajati savremena znanja u praksi.

Pomenimo, da su Memorandum o poslovno-tehničkoj suradnji Univerziteta u Sarajevu i BH Telecoma potpisali, u junu, rektor prof. dr. Muharem Avdispahić i generalni direktor BH Telecoma Mirsad Zaimović i dekani 25 fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

Back To Top