skip to Main Content

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Memorandumom su predviđene aktivnosti na unapređenju i proširenju međusobne saradnje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u cilju stvaranja boljih uvjeta za razvoj bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, razmjene iskustava u reformiranju ovog sektora i ostvarenju različitih naučnih i ekonomskih kontakata.

Prepoznata je potreba za razmjenom informacija, iskustava i primjera dobre prakse radi razvijanja saradnje u skladu sa zakonodavstvom i institucionalnim okvirima u oblastima od zajedničkog interesa u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.

Back To Top