skip to Main Content

PITANJE: Na osnovu zaključka Vlade … kantona radno tijelo Vlade … kantona za borbu protiv korupcije donijelo je uputstvo za provjeru diploma u institucijama … kantona.

U skladu sa zaključkom Vlade … kantona  ustanova je pristupila provjeri vjerodostojnosti diploma za sve radnike. U toku postupka provjere utvrđeno je da postoji određen broj diploma u konkretnom slučaju diplome za zvanje KV vozač – vozač motornih vozila čiju validnost je osporio izdavaoc iste. Navedeni radnici pored pomenute diplome posjeduju i diplome srednje mašinsko saobraćajne škole za zvanje tehničar drumskog saobraćaja (IV stepen) koje su također provjerene i koje su vjerodostojne odnosno validne. Pravilnikom o radu ustanove, odnosno sistematizacijom radnih mjesta za radno mjesto vozač propisana je stručna sprema KV – KV Vozač. Da li postoji mogućnost da, uzimajući u obzir da radnici posjeduju SSS u zvanju tehničar drumskog saobraćaja, direktor ustanove koristeći svoje diskreciono pravo rasporedi radnike na drugo radno mjesto u skladu sa njihovom stručnom spremom (SSS IV stepen), te da li je potrebno da se provodi procedura javnog oglašavanja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top