skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik je angažovao inostranu kompaniju sa sjedištem u Švedskoj radi edukacije i osposoblјavanja radnika u poslovima koje radnici redovno obavlјaju kao svoje radne zadatke. Usluga je izvršena u Sarajevu, a za istu je izvršilac ispostavio fakturu bez obračunatog PDV-a. Da li obveznik ima obavezu da na fakturi obračuna iznos PDV-a i provede kroz knjigu ulaznih i izlaznih faktura?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top