skip to Main Content

Džakula I Salihović

Dogovor i priprema budućih novih zajedničkih aktivnosti bila je samo jedna od tema zajedničkog sastnka direktora Uprave za indirektno oporezivanje dr. Mire Džakule i glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića, koji se danas održao u sjedištu UIO u Banja Luci.

Danas je u Banja Luci dogovoreno i proširenje već postojećeg zajedničkog tima koji čine službenici UIO i Tužilaštva BiH, a koji rade na istragama u predmetima iz oblasti indirektnih poreza. Ranije uspostvljanje pomenutog tima već je dalo dobre rezultate na procesuiranju osumnjičenih za krivična djela iz oblasti indirektnih poreza, kao i na sveukupno prikupljene prihode od indirektnih poreza, koji su u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosili 3 mlijarde i 106 miliona KM i bili su veći za čak 93 miliona KM u odnosu na isti period 2015. godine.

Uprava za indirektno oporezivanje samo je u toku  šest mjeseci 2016. godine Tužilaštvu BiH dostavila 70 izvještaja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno neko od krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, kao i dopuna izvještaja, obavještenja i informacija, prema kojima se procjenjuje da je Budžet BiH oštećen za iznos od 9,5 miliona KM. Svi ovi izvještaji biće predmetom budućeg zajedničkog rada i aktinosti na terenu.

Back To Top