skip to Main Content

U Tirani je svečano puštena pod napon dalekovodna linija Tirana – Morine, jedan od najvećih poslijeratnih projekata izgradnje dalekovoda na kojem je radio Energoinvest d.d. Sarajevo.

Ceremoniji je prisutvovala i delegacija ove kompanije, predvođena direktoricom Biserom Hadžialjević i njenim saradnicima Amilom Kamenicom, Erolom Rahmanovićem i Nedimom Ibrakovićem. Albanski premijer Edi Rama je simbolično pustio pod napon ovu dalekovodnu liniju napona 400 kV, a na ceremoniji su prisustovali brojni zvaničnici Albanije, premijer Kosova Isa Mustafa, kao i predstavnici investitora, izvođača radova i konulstanata.

Vrijednost ugovora, kojeg je finansirala Njemačka razvojna banka (KfW), iznosi blizu 29 miliona eura, a radi se o projektu po sistemu “ključ u ruke”, što znači da je Energoinvest izvodio projektovanje, nabavku opreme, isporuku, izvođenje radova, ispitivanje i puštanje pod napon. Projekat je završen u skladu sa ugovorenim rokovima i sa međunarodnim standardima i interkonekcijski dalekovod Albanija – Kosovo je pušten pod napon.

Ovo je drugi veliki projekat kojeg je realizirao Energoinvest za investitora OST Albanija (Elektroprenos Albanije), nakon uspješno realiziranog projekta izgradnje dalekovoda na jugu Albanije koji je završen početkom ove godine. Nadamo se da ćemo uspješnu saradnju sa Albanskim partnerom ostvariti i u budućnosti na novim projektima.

”Radi se o izuzetno zahtjevnom terenu, koji prolazi preko planinskog lanca Prokletije, ali smo uspjeli u roku uspješno završiti i ovaj projekat. Ovo je izuzetno značajno kako za Albaniju tako i za Kosovo i taj region, te predstavlja veliki korak ka modernizaciji elektroenergetske mreže u ovom dijelu Evrope,” rekao je Nedim Ibraković, direktor Energoinvestovih podružnica u Albaniji i Kosovu.

“Ovaj projekat je najvažniji interkonekcijski projekat  i za Albaniju i za Kosovo, zbog prirode kapaciteta energetskih potencijala. Radi se o interkonekcijskom 400 kV dalekovodu Albanija – Kosovo sa ukupnom dužinom oko 241 km od Tirane do Prištine. Naime, Albanija ima “samo” hidro-energetski konvencionalni potencijal za generisanje električne energije u hidroelektranama, a Kosovo “samo” termo-energetski konvencionalni potencijal za generisanje električne energije u termoelektranama, za razliku npr. od Bosne i Hercegovine koja ima i hidro i termoenergetski potencijal. Da bi jedan energetski sistem bio stabilan potrebne su termoelektrane za obezbjeđenje konstantne potrošnje električne energije ali i hidorelektrane za obezbjeđenje parcijalno konstantne i varijabilne potrošnje“ rekao je rukovodilac ovog projekta, Dževad Dautbegović.

Energoinvest je realizovao Albanski dio projekta od Tirane do granice sa Kosovom (Morina) sa dužinom trase dalekovoda 151 km. Albanski dio se sastojao od dva segmenta:

Prvi segment: Isporuka i instalacija drugog sistema faza od trafo stanice Tirana 2 do Vaui Dejes (80 km) na već postojećem dalekovodu Tirana 2 –  Podgorica (dupli sistem, stuboviti pa “dupla jelka”) i to sa instalacijom bez isključenja prvog sistema faza ovog dalekovoda („rad pored napona”).

Prvi put u historiji Energoinvest je radilo instalaciju 400 kV drugog sistema faza bez isključenja prvog sistema u značajnijem obimu. Ugrađeno je 480 km provodnika.

Drugi segment: Projektovanje, testiranje, isporuka, i izgradnja 400 kV dalekovoda od Vaui Dejesa do Kosovske granice (Morina) sa dužinom trase 71 km. Na ovom projektu su primjenjena jednostruka “Y” familija stubova koju su dizajnirali Energoinvestovi stručnjaci. Ispitivanje stubova je obavljeno, također na Energoinvestovoj ispitnoj stanici, a rezultati su pokazali izuzetno dobar dizajn.

Izgrađeni dalekovod na terenu pokazuje izuzetno dobar dizajn dalekovoda uklopljen u prirodni teren trase dalekovoda.

Pravovremena isporuka opreme u trenutnoj situaciji je, također, bila izazov, posebno izgradnja dalekovoda u teško pristupačnom planinskom terenu.Izgrađena su 193 stuba, većina na izuzetno nepristupačnom terenu, ugrađeno je 426 km provodnika i 71 km OPGW-a, te izvršena instalacija joint box-ova i spajanje OPGW-a na 220 kV trafostanice Vau Dejes i Fierza.

 

Back To Top