skip to Main Content

76436

 

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s ambasadom Savezne Republike Njemačke u BiH, organizirala je konferenciju o Ulozi lokalnih zajednica u ekonomskom razvoju.

Konferencija je okupila više od 80 gradonačelnika i načelnika općina, direktora razvojnih agencija, lokalnih poduzetnika i zvaničnika organa vlasti koji su razgovarali o trenutnim ekonomskim trendovima i njihovim posljedicama za lokalnu ekonomiju.

Glavni cilj ove konferencije bio je da se podrži veća ekonomska interakcija kroz promociju uspješnih primjera lokalnog ekonomskog razvoja, kako bi se podstaklo dalje korištenje lokalnih resursa i stručnog znanja za razvoj lokalne privrede.

– Preduslovi za ekonomski razvoj su socijalna i politička stabilnost, poslovno okruženje bez korupcije, transparentni i učinkoviti propisi, povjerenje u vladavinu zakona, te odlično obrazovanje i stručno osposobljavanje – naglasio je ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH i dodao da vlasti na svim nivoima su one koje imaju ključnu ulogu u kreiranju takvih uvjeta.

Ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH Christian Hellbach je istakao da predstavnici lokalne vlasti igraju ključnu ulogu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i čine svoje općine privlačnim za strane i domaće investicije, te naglasio da je od ključne važnosti uključivanje i konsultiranje privatnog sektora i firmi.

Konferencija je bila prilika da učesnici čuju uspješne priče i najbolje primjere iz prakse lokalnog razvoja.

Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, istakao je da unatoč nepovoljnom poslovnom okruženju, Tešanj već duže vrijeme bilježi rast svih ekonomskih pokazatelja.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top