skip to Main Content

U Sberbank BH su izuzetno zadovoljni rezultatima poslovanja tokom 2015. godine, rečeno je juče tokom druženja članova Uprave sa predstavnicima medija. Dobit banke je porasla za 30%, u poređenju sa godinom ranije. Kako su istakli ovo je najbolji rezultat banke od njenog osnivanja 2000. godine.

Održan je kontinuitet rasta kreditnog portfolia, a ravnomjerno se vodilo računa o strukturi ovog rasta. Osim stanovništva kreditirali su mala i srednja preduzeća, ali i velike kompanije, te im obezbijedili podršku za realizaciju njihovih poslovnih projekata. Tako je ostvaren rast kreditnog portfolia od 8,7%.

I u segmentu depozita zabilježena je natprosječna stopa rasta. Depozitni portfolio je porastao gotovo 30%.

Stopa nenaplativih tzv. loših kredita krajem 2015. godine u Sberbank BH kretala se oko 6%.

Tokom prošle godine ova banka je unaprijedila procese kako bi maksimalno pojednostavila svojim klijentima apliciranje, realizaciju i korištenje proizvoda koje nudi. U svim segmentima su uveli nove proizvode ili oplemenili postojeće čineći ih atraktivnijim i korisnijim za klijente. U segmentu usluga sa pravnim licima uveli su uslugu faktoringa, želeći na taj način pomoći u rješavanju problema nelikvidnosti na bh. tržištu.

Back To Top