skip to Main Content

U Sarajevu je danas održana prezentacija „Nove kreditne linije“ Razvojne banke Federacije BiH u sklopu Programa „Dani otvorenih vrata“. Prethodile su prezentacije kreditnih linija ove banke u svim kantonima: u Goraždu – za poslodavce sa područja Bosansko-podrinjskog Kantona; u Travniku – za poslodavce sa područja Srednjo-Bosanskog i Livanjskog Kantona; u Tuzli – za poslodavce sa područja Tuzlankog i Posavskog Kantona; u Širokom Brijegu – za poslodavce sa područja Zapadno-Hercegovačkog Kantona; u Mostaru za poslodavce sa područja Hercegovačko-neretvanjskog Kantona; u Tešnju – za poslodavce sa područja Tešnja; u Zenici – za poslodavce sa područja Zeničko-Dobojskog kantona i u Bihaću – za poslodavce sa područja Unsko-Sanskog Kantona.

Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH rekao je da se radi na tome da se poveća kreditni potencijal Razvojene banke FBiH, da se skrati vrijeme za dobijanje kredita, te da krediti ove banke budu sa najpovoljnijim kamatnim stopama u FBiH.

Skupu se obratio i Elmedin Konaković, premijer Vlade Kantona Sarajevo, te pomenuo pilot projekat koji je prošle godine započet sa SERDA-om u vrijednosti od dva miliona KM. Realizacija projekta prenijela se i na ovu godinu. Rekao je da će Vlada Kantona raditi na pomoći i razvoju većeg broja malih preduzeća, čiji je broj ispod europskog prosjeka. Naime, na 1.000 stanovnika u EU egzistira 10 malih preduzeća, a kod nas tek 4,6. Kanton Sarajevo svake godine izdvaja 0,5% budžeta za razvojne projekte, ovo godine planirano je oko 3,5 miliona KM u ove svrhe.

Salko Selman, predsjednik  Uprave Razvojne banke FBiH naveo je da su od februara 2016. snizili kamatne stope za osnovne proizvode, te pokrenuli novu kreditnu liniju za izvoznike. Kompletna dokumentacija obrađuje se pet do deset dana, a onda se šalje na kreditni odbor.

Uslijedila je prezentacija kreditnih linija među kojima su bile: Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sradstava, sa rokom otplate do 96 mjeseci, grejs periodom od 12 mjeseci i fiksnom kamatnom stopom od 3 do 4%. Kreditna linija za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje sa rokom otplate od 18 mjeseci  do 10 godina, grejs periodom ovisno od vrste djelatbosti i fiksnom kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou, kao i druge kreditne linije.

Back To Top