skip to Main Content

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo u 2015. godini ostvarilo je ukupnu premiju u iznosu od 30,14 miliona KM i rast polisirane premije od 6,5% dok je ostvarena dobit drugu godinu zaredom najveća od osnivanja Društva. U odnosu na tržište koje je raslo 2,7%, GRAWE je ostvarilo tri puta veći rast što je nastavak višegodišnjeg uspješnog poslovanja, a visok stepen solventnosti od 272% garant je dugoročne stabilnosti i sigurnosti sredstava klijenata.

Predsjednik Uprave GRAWE osiguranja, Fikret Hodžić, istakao je da je protekla godina za GRAWE bila iznimno uspješna te da Društvo ima postepen i stabilan rast tržišnog učešća koji je premašio planiranih 7%. “Ono što je najbitnije za naše osiguranike je da mi u svakom trenutku raspolažemo sa 2,72 puta više finansijskih sredstava za izmirenje šteta, plata i drugih poslovnih obaveza. Jednostavno rečeno, kod nas su svi tri puta sigurniji“, rekao je Hodžić te dodao da je GRAWE u protekloj godini značajna sredstva uložilo u društveno odgovorno poslovanje i edukaciju vlastitih kadrova.

Naglašavajući da je GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo jedan od najstabilnijih osiguravatelja u Bosni i Hercegovini i regiji, članica Uprave Jasminka Turbo, istakla je da je GRAWE svojom poslovnom politikom uspjelo da i u kriznim vremenima raste, razvija se i bude pouzdan partner kako korisnicima tako i poslovnim partnerima i saradnicima. “Redovno ispunjavamo svoje obaveze i svi koji posluju sa nama znaju da bez straha mogu računati na svoj novac. Ponosimo se na činjenicu da poslujemo tek osamnaest godina, a da imamo najveću aktivu u poređenju sa svim drugim osiguravajućim društvima koja posluju u Bosni i Hercegovini“, navela je Turbo te dodala da su kapital i aktiva Društva rasli više od 8%.

Navodeći da je osiguranje života core business GRAWE osiguranja, članica Uprave Alma Numanović-Osmančević rekla je da je GRAWE kolektiv ponosan na činjenicu da na tržištu BiH nudi najkompletnije proizvode životnog osiguranja. “Naš proizvod GRAWE ELITE 20 PLUS pored pokrića za smrt i doživljenje osigurava i od najvećeg broja teških bolesti, a za istu premiju osiguravamo i djecu ugovarača jer zaista želimo biti uz naše osiguranike kada im pomoć bude potrebna. Pored ovoga ponosni smo i na naš proizvod GRAWE KIDS koji roditeljima omogućava da djecu osiguraju od rođenja te da ujedno uštede novac za njihovu bolju budućnost“, istakla je Numanović-Osmančević.

Za kraj, iz GRAWE osiguranja ističu podatak da je do 2016. godine osiguravajuće društvo imalo 1.890 doživljenih polica životnog osiguranja, a ukupni isplaćeni iznos za doživljenja je 22,7 miliona KM. U budućnosti se očekuje značajan rast doživljenja, ali i obnove ugovora osiguranja što potvrđuje povjerenje klijenata u GRAWE osiguranje.

Back To Top