skip to Main Content

Porezna Uprava Rs Neplatisama Poreza Na Nepokretnost Slijedi Hipoteka Na Imovinu

 

Na račun javnih prihoda Republike Srpske je u protekla tri mjeseca ove godine uplaćeno 509,6 miliona KM te dodatnih 4,7 miliona KM po osnovu doprinosa za Fond solidarnosti.

Iz entitetske Poreske uprave pojašnjavaju da je u posmatranom periodu naplaćeni iznos po osnovu direktnih poreza veći za 10 posto nego za isti period prošle godine, odnosno prikupljeno je 124,9 miliona KM ili 11,3 miliona KM više poreza.

Po osnovu poreza na dohodak naplata je u odnosu na isti period prošle godine manja za četiri posto i naplaćeno je 50,7 miliona KM.

Na manju naplatu ovog poreza uticale su izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2015. godini, u dijelu koji se odnosi na ukidanje oporezivanja dividende i udjela u dobiti pravnog subjekta, te manja naplata poreza od kapitalnih dobitaka.

U porastu je naplata poreza na dobit i to za 27 posto, odnosno naplaćeno je 68,4 miliona KM.

Po osnovu poreza na nepokretnost naplaćeno je 2,8 miliona KM što je za sedam posto manje u odnosu na isti period lani.

Također, i kod poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara došlo je do manje naplate i to za 18 posto, na šta je uticala izmjena Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Doprinosi su za tri mjeseca tekuće godine naplaćeni u iznosu od 305,4 milion KM, što je u odnosu na naplatu iz istog perioda 2015. više za 3,8 miliona KM ili jedan posto.

Back To Top