skip to Main Content

Positiv Graf

 

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) BiH u četvrtom kvartalu prošle godine, u odnosu na isti kvartal 2014, iznosio je 2,1 posto.

Po podacima  Agencije za statistiku BiH, sezonski podešena serija podataka pokazuje rast BDP-a u četvrtom kvartalu prošle godine od 0,3 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Značajan realni rast BDP-a zabilježen je u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima od 10,9 posto, poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu od 8,3 posto, te prerađivačkoj industriji od 7,1 posto.

Realni pad BDP-a zabilježen je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom od 6,1 posto, snabdijevanju vodom, uklanjanju otpadnih voda, upravljanju otpadom, te djelatnosti sanacije okoline od 3,5 posto i prevozu i skladištenju od 1,7 posto.

 

Izvor:FENA

Back To Top