skip to Main Content

„Posebno mi je zadovoljstvo što naši klijenti, pored opcije online apliciranja za debitne i kreditne kartice, od sada mogu preko web stranice Banke aplicirati i za nenamjenske kredite. Također, želim istaći da pored brzog i jednostavnog  poslovanja s Bankom, klijentima koji zahtjev za kredit podnesu na ovaj način nudimo dodatni benefit – 50% nižu naknadu za obradu kredita“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, dodavši da je ova funkcionalnost rezultat kontinuiranih nastojanja Banke da prati tržišne trendove, te klijentima ponudi savremene kanale pružanja usluga koji će smanjiti kompleksnost pristupa uslugama Banke.

Da bi klijent aplicirao za kredit elektronskim putem potrebno je da završi online proces apliciranja za kredit, a o odobrenju kredita će biti obaviješten putem SMS poruke.

Klijent samo jednom posjećuje poslovnicu Raiffeisen banke koju je odabrao prilikom popunjavanja zahtjeva kada je potrebno da na uvid ponese relevantnu dokumentaciju, nakon čega će mu biti omogućeno raspolaganje odobrenim kreditnim sredstvima.

Na ovaj način klijenti mogu aplicirati za nenamjenske novčane kredite ili kredite za refinansiranje postojećih zaduženja u drugim finansijskim institucijama.
 

Back To Top