skip to Main Content

Trend rasta halal certificiranja proizvoda i usluga kontinuriano se nastavlja iz godine u godinu. Agencija za certificiranje halal kvalitete djeluje na području BiH, Srbije i Crne Gore. Do sada je halal certificirano 70 kompanija. Od tog broja u industriji mesa certificirano je 24; u konditorskoj industiji i pak proizvodnji 14; u industriji mlijeka 8 kompanija. Tu su i 4 pekare i jedna punionica vode; zatim 4 kompanije koje se bave proizvodnjom voća i povrća; jedna koja proizvodi jaja i proizvode od jaja; 2 za polugotova i gotova jela; jedna koja se bavi proizvdnjom sladoleda; jedna proizvodnjom ulja i masti. Čak sedam je certificiranih hotela i restorana; a 3 su za ostale proizvodnje i proizvode.

U prvoj polovini 2016. godine uspješnu implementaciju zahtjeva Halal standarda BAS 1049:2010 okončalo je 7 novih kompanija, od čega 4 sa podučja BiH i 3 na području Srbije.

Na području BiH halal certifikat uručen je kompanijama JATA d.o.o. Kotor Varoš, Maxivita d.o.o. Gradačac i Rapić d.o.o. Gradiška. Kompanijama JATA d.o.o. Kotor Varoš bavi se halal klanjem peradi, dok kompanija Maxivita d.o.o. Gradačac bavi se proizvodnjom čajeva, preparata i prirodne kozmetike.

Prema zahtjevima Halal standarda za ishranu životinja zabranjeno je korištenje hrane koja je animalnog porijekla (koštano brašno, masnoće animalnog porijekla) i koja je porijeklom od GMO. Dozvoljeno je korištenje hrane biljnog i mineralnog porijekla.

Kompanija Rapić d.o.o. Gradiška bavi se proizvodnjom hrane za ishranu životinja. Ovo je prva kompanija koja je svoju proizvodnju uskladila sa zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010.  Halal certificiranjem obuhvaćeni su proizvodi za ishranu i tov pilića.

Da bi jedan proizvod bio halal mora se zadovoljiti sljedljivost proizvoda „od njive/farme do stola“. Agencija za certificiranje halal kvalitete pokriva cjelokupni lanac proizvodnje uključujući primarnu proizvodnju, proizvodnju sirovina i gotovih proizvoda te pripremu i serviranje gotovih jela.

Back To Top